Artikkelit

Intiassa edetään tiedolla – TFK-työn näkökulmia Delhistä

20.12.2023

Intiassa edetään tiedolla – TFK-työn näkökulmia Delhistä

Intian Team Finland-tiimi elää kuumeisia aikoja, sillä kiinnostus maiden väliseen yhteistyöhön on kasvanut kohisten molemmissa maissa. Haasteesta on mahdotonta selvitä ilman saumatonta ja päivittäistä yhteistyötä TF-sektoreiden välillä. Koulutus ja tutkimus ovat Intian innovaatioympäristössä elementtejä, joita ilman yhteistyöaloitteita on huomattavasti hankalampi myydä.

Intian Team Finland -tiimi lienee keskimääräistä suurempi TF-yhteisömme maailmalla, onhan lähetystössä seitsemän lähetettyä substanssidiplomaattia ja yksi paikalta palkattu senioriasiantuntija. Näiden lisäksi lähetystön yhteydessä toimii Business Finlandin Intia-tiimi, jossa on yksi lähetetty ja yhdeksän paikalta palkattua asiantuntijaa. Tiimiin kuuluu myös Mumbain konsulaatti kahden lähetetyn voimin, ja kun tiimiä tukee säännöllisesti vielä kaksi korkeakouluharjoittelijaa, on TF-Intian operatiivisessa toiminnassa mukana yhteensä 22 osaajaa Delhissä ja Mumbaissa. Tätä voitaneen pitää jo hyvän kokoisena verkostona, varsinkin kun toiminta on integroitunutta ja asiantuntijat tukevat saumattomasti toisiaan. Kokonaisuuden osana toimii TFK-asiantuntija ja hänen harjoittelijansa, jotka saavat kiitettävästi tulitukea viereisiltä TF-sektoreilta. Tästä huolimatta Suomen TF-tiimi Intiassa on useaa kertaluokkaa pienempi kuin verrokkimailla Ruotsilla ja Tanskalla, jotka selkeästi satsaavat Intiaan ja ovat näkyvästi esillä medioissa. Molempien maiden kuninkaalliset ovat vierailleet Intiassa vuoden, parin sisällä. Suomen tulisi vastata tähän paitsi korkean tason vierailulla myös korkean profiilin yhteistyöhankkeilla, joista on syytä pitää myös meteliä.

Tiede- ja koulutus edellä

Suomen TF-tiimi operoi Intian hallinnon kanssa digitalisaatio- ja kestävyyskumppanuuksien kautta, joista pääministerit Marin ja Modi sopivat virtuaalitapaamisessaan keväällä 2021. Näiden lisäksi sovittiin korkean tason dialogista koulutuksessa. Koulutus ja tutkimus ovatkin läpileikkaavina teemoina käytännössä kaikessa toiminnassa, ja ne linkittyvät olennaisesti myös yhteen TF-Intian ehdottomista kärkiteemoista: Talent Boostiin.

Talent Boostissa TFK-Intia on tehnyt saumatonta yhteistyötä paitsi eri TFK-alueiden myös lähetystön eri sektoreiden sekä Business Finlandin Talent Boost –toimen kanssa. Digitaalinen Future is Made in Finland –kampanja (2020-2022), samoin kuin myöhemmät Talent Boost –toimet, on kohdistettu yhtä lailla opiskelijoihin, tutkijoihin kuin asiantuntijoihinkin. Käytännössä opiskelijoiden houkuttelu Suomeen on mahdotonta, ellei kiinnostuneille tarjota näkymiä työmarkkinoille ja mahdolliseen työuraan valmistumisen jälkeen. Monet tutkinnon suorittaneista nuorista miettii jatko-opintoja ja työllistymistä yhtä varteenotettavina vaihtoehtoina, rinta rinnan. Vastaavasti jatko-opinto- ja tutkimusmahdollisuuksien esittely vahvistaa viestiämme asiantuntijoiden houkuttelussa ja luo näkymiä vaihtoehtoisiin urapolkuihin Suomessa. 

Digitaalisaatio- ja kestävyyskumppanuus perustuvat lähtökohtaisesti tiedediplomatian ajatukseen, jossa suomalainen huippututkimus esitetään osana menestyksekästä innovaatiotoimintaa. Suomalaiset huippututkimusryhmät tekoälyssä, 6G:ssä, ilmakehätutkimuksessa, kvanttiteknologioissa, fotoniikassa sekä nanoteknologioissa, esimerkiksi, ovat houkuttelevia partnereita mille hyvänsä huippuryhmille tai yrityksille, jotka kehittävät cutting edge –ratkaisuja asiakkailleen. Intian yrityskenttä operoi suvereenisti nimenomaan deep tech –alueella palvellen huomattavaa määrää maailman johtavia teknologiayrityksiä. Tällä sektorilla pärjääminen edellyttää suomalaisilta toimijoilta parasta laatua ja high tech –innovaatioita, joita ei voi syntyä irrallaan huippututkimuksesta. Intia tähtää johtavaan rooliin esimerkiksi mobiili-, satelliitti-, tekoäly- ja kvanttiteknologioissa ja niiden soveltamisessa, eikä Suomella ole saumaa tässä pelissä ilman tutkimuskentästämme versovia innovaatioita ja aloitteita.

Tavataanko kahvilla?

Operatiivisella tasolla Intian TFK on ollut päivittäin yhteydessä TF-tiimin muihin sektoreihin, sekoittaen jopa fyysisen läsnäolon rajoja – TFK-asiantuntija on ollut tuttu näky lähetystöalueen kaikissa TF-nurkkauksissa. Usein parhaat ajatukset syntyvätkin yhdessä, kahvikupin äärellä ja vieläpä liitutaulun äärellä. On kysymyksessä sitten energia-alan yhteistyö, mobiiliteknologiat, vesisektori, kvanttiteknologia – tai vaikkapa maakuvatyö – on koulutus- ja tiede luonteva ja usein myös välttämätön elementti Suomen tarjoamassa paletissa. Viesti Suomen (jo vuosia havaitusta) PISA-menestyksen heikkenemisestä on kulkenut maailmalle huomattavan hitaasti, ja Suomea katsotaan edelleen mainiona verrokkina paikallisen koulutusjärjestelmän kehitystyössä. Suomalainen huippututkimus herättää huomiota ja arvostusta usealla sektorilla, ja suomalaiset tutkijat ovat myös yhä valmiimpia operoimaan yritysten ja akateemisen maailman rajapinnassa. Myös yliopistot ovat tottuneempia toimimaan yhdessä yritysten kanssa. 

Suomen Intian suurlähetystössä asioita on haluttu katsoa integroivasta näkökulmasta, ja näin ollen myös käynnistetyt kumppanuudet on haluttu nähdä yhtenä, toisiaan tukevana kokonaisuutena. Näiden pohdintojen seurauksena on syntynyt DESI-aloite, joka tuo kestävyys- ja digitaalisen kumppanuuden sekä koulutusdialogin saman sateenvarjon alle, yhdistäen digitalisaation (D), koulutuksen (E), kestävyyden (S) sekä innovaatiot (I) kokonaisuudeksi, jossa substanssitason yhteistyö kytkeytyy kaiken läpileikkaavasti koulutukseen (peruskoulutus – lisäkoulutus – korkeakoulutus), ja koulutuksen kautta Talent Boostiin, jonka toimilla haetaan huippuosaajien työllistymistä Suomeen.  Desi tarkoittaa hindin kielessä paikallista (local); sanalla viitataan esimerkiksi paikalliseen osaamiseen ja tuotteisiin. Vaikka tähtäimessä ovat globaalit markkinat ja globaali yhteistyö, syntyy osaaminen aina jossakin, paikallisesti, vaikkapa osana globaalia verkostoa. Me tietenkin haluamme, että Suomi on osaamisen epikeskus – se desi, josta ideat ja osaaminen leviävät maailmalle. Ja Suomen suurlähetystö Delhissä haluaa olla desi, jonka puoleen Intia kääntyy, kun se hakee osaamista ja ratkaisuja maailmalta, ja Suomesta.

Mika Tirronen

KUVA: New Delhin suurlähetystö. Intian TF-tiimi on tottunut tekemään tiivistä yhteistyötä, missä auttaa se, että kaikki sektorit toimivat samassa lähetystökompleksissa. Käveleminen kollegan huoneeseen juttusille on mutkatonta.