Artikkelit

Role of Traditional Chinese Medicin in international reseach cooperation - thousands of years of experience or recently constructed practices?

27.03.2024

Role of Traditional Chinese Medicin in international reseach cooperation - thousands of years of experience or recently constructed practices?

Traditional Chinese Medicine (TCM) Institutions continue to expand their international outreach. Universities cooperating with Chinese partners should be aware of the central role of TCM in the Chinese Society and in China’s Developmental Plans as well as of the critical discussions regarding the use of TCM.

Lue lisää
Healthy health research environment in South Africa

27.03.2024

Healthy health research environment in South Africa

South African health research excellence re-emerged to the global map latest during the COVID19 pandemic. Almost every day professors Shabir Madhi or ‘Mr. Omicron’ Professor Túlio de Oliveira appeared in international news explaining and analyzing the developments of the pandemic. They renewed South Africa’s well-known reputation created by Christian Barnard who performed the world’s first ever heart transplant in 1960s.

Lue lisää
Health and wellbeing sector needs more skilled people

27.03.2024

Health and wellbeing sector needs more skilled people

The UK needs more health care personnel, both from the UK and abroad. But attracting and retaining skilled labour force is a great challenge because of cost of living crises, in the aftermath of the Covid pandemic

Lue lisää
The Cancer Moonshot initiative – U.S. National efforts to fight cancer

27.03.2024

The Cancer Moonshot initiative – U.S. National efforts to fight cancer

For the past week, there has been numerous news reports related to the significant increase in the number of young cancer patients. Recent statistics have revealed a notable rise in cancer cases among under-50-year-old individuals in comparison to other age groups, and as we have seen, cancer does not exclude prominent figures in our society. These recent news have clearly promoted discussions on the need for more sensitive diagnostic methods as well as preventive actions. One ambitious project to tackle this problem in the US was launched in 2016: The Cancer Moonshot initiative was started for accelerating scientific breakthroughs on the field of cancer research with the help of extensive collaborations. Additionally, it aimed in unlocking the access of health care professionals to cancer-related data and taking the latest discoveries promptly to the clinics. In 2022, the President Biden made a recommitment to the program and set new, ambitious goals to cut the cancer death rate by at least half by 2047. This would prevent more than 4 million cancer deaths in the next 25 years. The current mission is implemented through a vast collaborative network and rigorous campaign towards eliminating cancer. The progression and future actions of the Cancer Moonshot program were just reassessed by the White House in early 2024.

Lue lisää
Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat Singaporen tulevaisuusvisioiden keskiössä

22.02.2024

Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat Singaporen tulevaisuusvisioiden keskiössä

Singapore on tottunut ottamaan maailman haltuun laadukkaalla koulutuksella ja osaamisella. Niin se on päättänyt tehdä myös vihreän siirtymän kohdalla. Kestävän kehityksen teemat on otettu osaksi opetusta kaikilla koulutusasteilla. Myös virkahenkilöitä koulutetaan huomioimaan kestävät ratkaisut liikenteessä, rakentamisessa ja asumisessa. Pienen maan on järkevä olla huomattavasti kokoaan suurempi selviytymisensä kannalta keskisissä teemoissa, kuten ilmaston muutoksen hallinnassa.

Lue lisää
Maine-Michigan-Suomi yhteistyö tuottaa metsäalan huippututkimusta sekä opettaja-, tutkija- ja opiskelijaliikkuvuutta

22.02.2024

Maine-Michigan-Suomi yhteistyö tuottaa metsäalan huippututkimusta sekä opettaja-, tutkija- ja opiskelijaliikkuvuutta

Yhdysvallat on ollut pitkään merkittävä yhteistyö- ja kauppakumppani Suomelle. Yhteistyötä ylläpidetään ja tiivistetään monialaisesti tavoitteena edesauttaa suomalaisten toimintamahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Tiede- ja koulutusyhteistyö on kiinteä osa Suomen kansainvälistä toimintaa, ja sitä edistetään monissa erilaisissa yhteistyökuvioissa sekä sopimuksissa. Yksi tällainen yhteistyömekanismi Yhdysvalloissa on osavaltion kanssa laadittava yhteistyöasiakirja.

Lue lisää
Kommunistipuolueen kasvava legitimiteettipula ja kasvava nuorisotyöttömyys luovat painetta ympäristöalan lisäkoulutukselle

22.02.2024

Kommunistipuolueen kasvava legitimiteettipula ja kasvava nuorisotyöttömyys luovat painetta ympäristöalan lisäkoulutukselle

Kiinan kehitysmalli on pitkään näyttäytynyt olevan ristiriidassa kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Talouskasvun hidastuessa kommunistipuolueen täytyy kuitenkin etsiä uusia tapoja pitää yllä legitimiteettiään. Ympäristön hyvinvointi on tekijä, johon kiinnitetään huomiota aiempaa enemmän, jonka vuoksi ympäristökysymykset ovat hiljalleen nousemassa koulutuspolitiikankin agendalle. Lisäpontta kehitykselle antaa Kiinan kasvava nuorisotyöttömyys. Tulevaisuudessa ympäristöalan osaaminen voi näyttäytyä nuorille keinona erottautua työmarkkinoilla.

Lue lisää
Etelä-Afrikan korkeakoulut kestävyyden mestareita, mutta olosuhteet haastavat

22.02.2024

Etelä-Afrikan korkeakoulut kestävyyden mestareita, mutta olosuhteet haastavat

Ei ole yllättävää, että Etelä-Afrikan erinomaiset korkeakoulut sijoittuvat afrikkalaisista korkeakouluista parhaiten myös YK:n kestävän kehityksen mittareita hyödyntävissä Times Higher Education Impact että QS Sustainability rankingeissa. Edellisessä maa pitää kahdeksaa ensimmäistä paikkaa ja toisessa kärkinelikkoa sekä yhteensä 7 paikkaa kymmenestä. Parhaat sijoittuvat globaalisti 100 parhaan joukkoon. Sen sijaan Etelä-Afrikan yleinen tilanne haastaa korkeakoulujen pyrkimyksiä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, sillä maa on edelleen lähes täysin riippuvainen hiilestä energiantuotannossa ja maailman suurimpia päästölähteitä.

Lue lisää
Brasilia siirtyilee vihreään - Ilmasto, ympäristö ja Amazon politiikan ja tutkimuksen keskiössä

22.02.2024

Brasilia siirtyilee vihreään - Ilmasto, ympäristö ja Amazon politiikan ja tutkimuksen keskiössä

Amazonin sademetsä hengittää paitsi maapallon hiilidioksidipäästöjä, myös hyvin monimuotoista ihmiselämää. Amazonin suojelu on keskeisessä asemassa niin globaaliin ilmastokriisiin vastaamisessa kuin biodiversiteetin suojelussa. Ilmasto, ympäristö ja Amazon kuuluvat myös Brasilian tutkimus- ja innovaatiorahoittajien prioriteetteihin, maan pyrkiessä vahvistamaan rooliaan globaalien ilmastotoimien sparraajana.

Lue lisää
Singapore is keeping an eye on the future horizon of education

25.01.2024

Singapore is keeping an eye on the future horizon of education

Singapore keeps on excelling in PISA, which makes Education Minister to warn the nation about complacency. Instead, the system seems to be under constant monitor – in order to improve itself. Personalized learning, adult education and good citizenship are key elements at the current agenda of the Ministry. This is not a bad recipe in the face of turbulent times, which may be ahead.

Lue lisää
Envisioning the Future of Higher Education in Latin America: Towards Integration and Internationalization

25.01.2024

Envisioning the Future of Higher Education in Latin America: Towards Integration and Internationalization

This spring, higher education in Latin America is taking hopeful steps into the future. The years of pandemic were arduous for higher education institutions and students alike, with many institutions closing their doors for long periods and many students dropping out of their studies. While the long-term impacts of the pandemic years are yet to be discovered, Latin American higher education institutions are creating momentum to build a brighter future.

Lue lisää
Africa does not want to be a by-stander in global science

25.01.2024

Africa does not want to be a by-stander in global science

African higher education institutions should not be taken as a cheap source of research assistants and local consultants. Geopolitical situation allows Africans to pick their friends based on best offer. Yet, weaknesses in African societies and economy are also reflected in African higher education and research sector.

Lue lisää
Beijing’s Educational Silk Road

25.01.2024

Beijing’s Educational Silk Road

Western countries are hesitant to continue or deepen educational and research cooperation with China. Yet, cooperation especially within the framework of China’s Belt and Road Initiative is gathering pace, and China is becoming an increasingly tempting study destination for students from the global south. For China, the cooperation serves as an efficient future soft power resource. Western observers warn about the danger of educational dependency, however.

Lue lisää
Technological advances and workforce needs reshaping the future of US higher education

25.01.2024

Technological advances and workforce needs reshaping the future of US higher education

Rapid technological advances are making the future of higher education more digital than ever. There is a good chance that the traditional lecture room education will be something from the past and in the future we´ll only see tailored options via online learning as well as virtual and augmented reality education. Continuous skill development will be more and more common and geographical barriers won´t be limiting the accessibility of the education. Technological advances are clearly reflected in the global EdTech markets. In the US, there are at the moment nearly 14 000 EdTech Startups and by 2025, the global EdTech market has been estimated to be worth over $400 billion. Rapidly growing EdTech markets and technological advances clearly impact the strategic plans at the universities, and they need to rethink the contents of the academic programs and teaching forms. Collaborations between universities and industries are clearly strengthening and at the same time ensuring that university programs are in alignment with the evolving needs of the job markets. The future of traditional US higher education is clearly in transformation and there has been a lot of discussions on the needs of personalized education and shorter micro-degree options to meet the current demands. Even the long process of gaining doctoral degree has been questioned in many institutions.

Lue lisää
Growing risks from an over-reliance on international students

25.01.2024

Growing risks from an over-reliance on international students

The British HE sector is attracting international students and UK universities are home to around 700 000 international students. International students contribute to the UK economy in many ways and they are also financially invaluable for the whole university sector. Is the dependency already too strong?

Lue lisää
Washington DC: Tiedediplomatia heiluttaa tutkimuksen lippua

20.12.2023

Washington DC: Tiedediplomatia heiluttaa tutkimuksen lippua

TFK-erityisasiantuntijat edistävät suomalaista tiedettä ulkomailla ja auttavat suomalaisia ymmärtämään vahvuuksiaan niin kuin ne ulkoa katsoen näyttäytyvät. Kansainvälisessä keskustelussa tutkimus kytkeytyy vahvasti kauppaan, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Siksi tiedediplomatia on myös ikkuna tieteen kansainvälispoliittisen merkityksen ymmärtämiseen

Lue lisää
Eteläinen Afrikka: Team Finland on tiimi, jossa myös korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijoilla on rooli

20.12.2023

Eteläinen Afrikka: Team Finland on tiimi, jossa myös korkeakoulu- ja tiedeasiantuntijoilla on rooli

’Jos haluat edetä nopeasti, mene yksin. Jos haluat päästä pitkälle, mene yhdessä’. (afrikkalainen sananlasku). Korkeakoulutus- ja tiedeneuvokset Suomen edustustoissa eivät ole vain nimen vuoksi Team Finland Knowledge –erityisasiantuntijoita. Tavoitteena on saada Team Finland –toiminnasta synergiaa molemmin puolin – enemmän tutkimusta ja tiedettä kaupalliselle puolelle ja enemmän kauppaa koulutusinnovaatioille.

Lue lisää
Koulutusvientimahdollisuuksien tunnistaminen osana Kiinan Team Finland –työtä

20.12.2023

Koulutusvientimahdollisuuksien tunnistaminen osana Kiinan Team Finland –työtä

Kiinan koulutussektorilla on paljon toteutumatonta kaupallista potentiaalia, mutta tiukentuva sääntely aiheuttaa haasteita. Suomen Kiinan-suurlähetystössä on parhaillaan tekeillä selvitys, jonka avulla pyritään kartoittamaan suomalaisten koulutusalan yritysten läsnäoloa Kiinassa ja selvittämään millaisia mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla on vielä tarjottavanaan.

Lue lisää
Intiassa edetään tiedolla – TFK-työn näkökulmia Delhistä

20.12.2023

Intiassa edetään tiedolla – TFK-työn näkökulmia Delhistä

Intian Team Finland-tiimi elää kuumeisia aikoja, sillä kiinnostus maiden väliseen yhteistyöhön on kasvanut kohisten molemmissa maissa. Haasteesta on mahdotonta selvitä ilman saumatonta ja päivittäistä yhteistyötä TF-sektoreiden välillä. Koulutus ja tutkimus ovat Intian innovaatioympäristössä elementtejä, joita ilman yhteistyöaloitteita on huomattavasti hankalampi myydä.

Lue lisää
Team Finland UK edistää osaajaliikkuvuutta

20.12.2023

Team Finland UK edistää osaajaliikkuvuutta

Team Finland Knowledge –asiantuntija on toiminut Suomen Lontoon suurlähetystössä tammikuusta 2022 lähtien. TFK-asiantuntijan työ on ollut tiivis osa UK:n Team Finland –ohjelmaa ja sen toimeenpanoa. Yksi TF-ohjelman keskeisistä pilareista on ollut sekä koulutus-, tiede- ja tutkimusyhteistyölle että yrityksille tärkeän henkilöliikkuvuuden ja osaamisen edistäminen.

Lue lisää
Yhdysvallat seuraa Euroopan unionin esimerkkiä kohti luotettavaa tekoälyä

23.11.2023

Yhdysvallat seuraa Euroopan unionin esimerkkiä kohti luotettavaa tekoälyä

Vuotta 2023 voidaan pitää merkittävänä vuotena Yhdysvaltain tekoälyhallinnon kehittämisen kannalta. Kuluneen vuoden aikana Bidenin ja Harrisin hallinto on ryhtynyt toimiin julkaisemalla tekoälyyn liittyviä velvoittavia toimeenpanomääräyksiä sekä Bidenin tekoälyä koskevan julistuksen (Executive Order on AI). Yhdysvallat pyrkii tekoäly-ympäristöön, jossa ennen kaikkea amerikkalaisten yksityisyyden suoja on turvattuna. Yhdysvallat on tekoälyn toimintaympäristöltään erittäin markkinaehtoinen, ja tekoälyn hallintoon liittyvät kysymykset suhteessa Euroopan unioniin tai Kiinaan täysin alkuvaiheessa.

Lue lisää
Latinalainen Amerikka ottaa harppauksia tekoälykehityksen ja eettisen keskustelun kiihtyessä maailmalla

23.11.2023

Latinalainen Amerikka ottaa harppauksia tekoälykehityksen ja eettisen keskustelun kiihtyessä maailmalla

Latinalaisen Amerikan maat ovat osoittaneet kykynsä ja halunsa kehittää ja soveltaa tekoälyä yhteiskunnan eri aloilla. Alueen osallistuminen kansainväliseen tekoälydialogiin ja -yhteistyöhön on kriittistä paitsi alueellisen kehityksen kannalta, myös tekoälyn eettisyyteen ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvän globaalin keskustelun moninaistamiseksi ja syventämiseksi.

Lue lisää
USA:n länsirannikko tekoälykehityksen pioneerina 50 vuotta

23.11.2023

USA:n länsirannikko tekoälykehityksen pioneerina 50 vuotta

Tekoälyä, eli koneen kykyä käyttää perinteisesti ihmisen älyyn liitettyjä taitoja, kuten oppimista, päättelyä ja suunnittelemista pidetään keskeisenä tulevaisuuden teknologiana ja suurimpien aikamme haasteiden ratkaisijana. Tekoälyn ansiosta järjestelmät voivat havainnoida ympäristöään tai ratkaista ongelmia päämäärän saavuttamiseksi. Tiedon käsittely perustuu siihen, että kone ottaa tunnistimillaan vastaan tietoa, käsittelee sen ja vastaa siihen. Tekoälyn uskotaan muuttavan käytännössä kaikkia arkielämän ja talouden osa-alueita teollisuudesta maanviljelyyn, liikenteeseen ja julkishallintoon. Tekoälyn kasvava merkitys läpi yhteiskunnan näkyy jo nyt. Kalifornialla on tekoälyn kehityksessä paitsi pitkät juuret, myös osaamista: työvoimaa ja kuusi yliopistoaluetta, jotka sijoittuvat 30:nen parhaan yliopistollisen tekoälykoulutusohjelman sisään. Kalifornian johtaa myös tekoälyn teknologiabuumia ja sen alueelle sijoittuvat myös useimmat maailman parhaista tekoäly-yhtiöistä.

Lue lisää
Tekoäly kovassa käytössä myös Afrikassa, mutta monimuotoisuus on haaste

23.11.2023

Tekoäly kovassa käytössä myös Afrikassa, mutta monimuotoisuus on haaste

"Etelä-Afrikan monimuotoisuus asettaa tekoälyn käytölle useita haasteita. Kielelliset erot voivat vaikeuttaa tehokasta kommunikointia ja datan analysointia. Kulttuuriset näkökulmat ja arvot voivat vaihdella merkittävästi, mikä lisää vaikeuksia yhdenmukaisten eettisten normien määrittelyssä. Lisäksi maan historiallinen tausta ja sosioekonominen eriarvoisuus voivat heijastua tekoälyalgoritmeihin, lisäten syrjinnän riskiä. Tämä korostaa tarvetta monimuotoisemmalle ja osallistavammalle lähestymistavalle tekoälyn kehittämisessä, jotta se ottaa huomioon Etelä-Afrikan monipuolisen yhteiskunnan tarpeet ja arvot".

Lue lisää
Tekoälysektorin eettinen hallinto Kiinassa

23.11.2023

Tekoälysektorin eettinen hallinto Kiinassa

Kiinassa tekoälyn kehitystyö etenee voimakkaan valtiojohtoisesti; maan julkilausuttuna tavoitteena on olla maailman johtava tekoälysektorin keskus jo vuosikymmenen vaihteessa. Kiinan kommunistinen puolue on määrätietoisesti edistänyt alan tiukempaa valtiokontrollia, ja viimeksi kuluneiden parin vuoden aikana sen toimesta on julkaistu useita ohjeita ja julistuksia, joilla on paalutettu maan tekoälyä koskevan politiikan suuntaviivoja. Vastuuta tekoälyn eri ulottuvuuksista on Kiinassa sälytetty eri ministeriöille ja valtiollisille tai valtion suojissa toimiville toimijoille. Suurimman vastuun sektorin hallinnoinnista kantaa Kiinan kansallinen kyberavaruushallinto (Guojia hulianwang xinxi bangongshi, Cyberspace Administration of China, CAC).

Lue lisää
UK, “The place where it happened”

23.11.2023

UK, “The place where it happened”

Ison-Britannian hallitus hallitsee draaman kaaren. Britannia järjesti marraskuun alussa ensimmäisen maailmanlaajuisen tekoälyn turvallisuutta koskevan huippukokouksen. Huippukokouksen tapahtumapaikka, Bletchley Park, oli tarkoin harkittu, sillä parin tunnin ajomatkan päässä Lontoosta sijaitseva museo tunnetaan toisen maailmansodan aikaisena koodinmurtajien salaisena tukikohtana. Vuonna 1939 käynnistetyssä organisaatiossa oli aluksi 150 ensimmäisessä maailmansodassa kunnostautunutta koodinmurtajaa sekä erityisesti Cambridgen ja Oxfordin yliopistojen avulla rekrytoituja henkilöitä, kuten Alan Turing, Gordon Melchman ja Bill Tutte. Toiminta laajeni nopeasti jopa 10 000 asiantuntijan verkostoksi, kunnes maailma muuttui ja teknologia kehittyi, ja työntekijöiden määrää supistettiin. Alan Turingin kerrotaan pohtineen, osaisivatko tietokoneet joskus itse ajatella. Nyt samassa paikassa keskusteltiin tämän ajan kehittyneestä teknologiasta, tekoälystä, sen vaikutuksista ja turvallisesta käytöstä. Bletchley Park oli toistamiseen ”The place where it happened”.

Lue lisää
Intia etenee kaasu pohjassa tekoälyn kehityksessä, mutta ovatko ratti ja jarrut kunnossa?

23.11.2023

Intia etenee kaasu pohjassa tekoälyn kehityksessä, mutta ovatko ratti ja jarrut kunnossa?

Intian vahva yksityissektori on astumassa kuskin paikalle tekoälyn globaalissa kehityksessä – Intia on nostettu monissa kansainvälisissä vertailuissa tekoälyn kärkimaaksi. Modin hallinto pyrkii uudistamaan ja tehostamaan julkisen sektorin toimintaa tekoälyn avulla, mutta tiedon keräämiseen, ylläpitoon ja käsittelyyn liittyy monenlaisia huolia. Kansainvälisillä areenoilla Intia on ottanut roolia tekoälyyn kytkeytyvissä eettisissä kysymyksissä. Maan sisällä käydään kuitenkin keskustelua datan keruun etiikasta samoin kuin kaupallisten toimijoiden korostuneesta roolista tekoälyn soveltamisen ajurina. Kaikki eivät katso hyvällä korkeimman oikeuden käytänteiden, henkilötunnusjärjestelmän tai koulutussektorin siirtymistä tekoälyn käsiin, eikä varsinkaan yritysten roolia näiden kehityksessä.

Lue lisää

30.10.2023

Indian diaspora is well integrated – and well paid

India is challenged by the world’s largest population of young students, who yearn to get quality education to build their future. Many go abroad to study and work. Finland is raising in popularity among Indian students, and the growing diaspora makes Finland even better known. Indian diaspora is well integrated and better paid than the Finns on average.

Lue lisää