Artikkelit

Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat Singaporen tulevaisuusvisioiden keskiössä

22.02.2024

Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat Singaporen tulevaisuusvisioiden keskiössä

Singapore on tottunut ottamaan maailman haltuun laadukkaalla koulutuksella ja osaamisella. Niin se on päättänyt tehdä myös vihreän siirtymän kohdalla. Kestävän kehityksen teemat on otettu osaksi opetusta kaikilla koulutusasteilla. Myös virkahenkilöitä koulutetaan huomioimaan kestävät ratkaisut liikenteessä, rakentamisessa ja asumisessa. Pienen maan on järkevä olla huomattavasti kokoaan suurempi selviytymisensä kannalta keskisissä teemoissa, kuten ilmaston muutoksen hallinnassa.

Singaporen opetusministeriö on ottanut viime vuosina yhä määrätietoisempia askelia kestävän kehityksen teemojen tuomiseksi osaksi koulujen ja yliopistojen opetussisältöjä. Teknologisella osaamisellaan ja houkuttelevuudellaan maa pyrkii – ja kykenee – olemaan yksi globaalin innovaatioarvoketjun kärkitoimijoista. Se antaa Singaporelle edellytyksiä operoida myös vihreässä siirtymässä itseään hyödyttävällä tavalla. Koulutus on olennainen osa tätä missiota, ja ympäristöopetus onkin vahvasti mukana virallisessa opetussuunnitelmassa.

Singaporessa esiteltiin vuonna 2021 kestävän kehityksen toimintasuunnitelma Singapore Green Plan 2030. Green Plan koostuu viidestä pilarista, jotka ovat 1) Kaupunki luonnon keskellä, 2) Kestävä asuminen, 3) Energy Reset, 4) Vihreä talous ja 5) Resilientti tulevaisuus. Kestävän asumisen pilari koskettaa myös kouluja, joihin uudistus tuo lisää ympäristöopetusta ja kestäviä ratkaisuja. Opetusministeriön toimesta kouluihin on esimerkiksi rakennettu aurinkopaneeleja koulurakennusten katoille. Opiskelijoita ohjataan ympäristöystävällisiin valintoihin vähentämällä ruokahävikkiä. Tarkoituksena on vuoteen 2030 mennessä muuttaa viidennes Singaporen kouluista hiilineutraaleiksi. 

Aikuis- ja korkeakoulutus osana talkoita

Epävirallista ympäristöopetusta Singaporessa tarjoaa mm. National Environment Agency (NEA), joka kannustaa ja kouluttaa yhtä lailla opettajia kuin nuoriakin ympäristöasioissa. Tarjolla on myös aikuis- ja jatko-opintoja SkillsFuture-ohjelman kautta. SkillsFuture on opetusministeriön alla toimiva elin, joka tarjoaa täydennyskursseja ja koulutusta 500 dollarin edestä ilmaiseksi singaporelaisille, jotka haluavat kehittää taitojaan tai kasvattaa osaamistaan tulevaisuustaitoihin ja kestävyyteen liittyvissä teemoissa. 

Useat Singaporen korkeakoulut ovat lisänneet ilmasto-opetusta ja kestävän kehityksen arvoja koulutusohjelmiinsa sekä sitoutuneet vähentämään hiilijalanjälkeään. Kärkiyliopistoista esimerkiksi National University of Singapore (NUS), Nayang Technological Univrsity (NTU), Singapore Univeristy of Technology and Design (SUTD) ja Singapore Management University (SMU) painottavat kestävää kehitystä viestinnässään ja opinnoissaan. Kestävän kehityksen aiheita on tarjolla korkeakoulutasolla niin pääaineina kuin kokonaisina tutkintoinakin, samoin kuin erillisinä lisäkursseina, jotka voivat olla osana mitä hyvänsä tutkintokokonaisuutta.

Kestävät ratkaisut koko yhteiskunnan läpileikkaavana teemana 

Singaporen hallitus on sitoutunut ympäristöasioiden edistämiseen ja on tehnyt konkreettisia päätöksiä edistääkseen ympäristöasioita Kaakkois-Aasian alueella. COP28-ilmastokokouksen yhteydessä Singapore allekirjoitti useita päästövähennyksiä koskevia MoU-aiepöytäkirjoja eri maiden kanssa. Singaporen tavoitteena on luoda laaja ja monipuolinen osaamis- ja yhteistyöportfolio ilmastoasioissa. 

Vuonna 2023 Singaporen ympäristöministeriö julkaisi GreenGov.SG-raportin, joka tarkastelee julkisen sektorin päästöjä ja esittää suunnitelmia vihreään siirtymään. Tuoreimmasta raportista käy ilmi, että julkisen sektorin päästöt ovat aiempiin vuosiin verrattuna alentuneet, mutta päästöjen uskotaan silti nousevan edelleen. Päästöjen väliaikaisen vähenemisen kerrotaan johtuvan suuren jätteenkäsittelylaitoksen sulkemisesta. Päästöjä tulee jatkossa nostamaan koronan jälkeinen yhteiskunnan avautuminen, joka on lisännyt sähkön ja veden kulutusta. Myös monien yhtaikaa käynnistettyjen rakennushankkeiden odotetaan lisäävän kokonaispäästöjä lähivuosina.

Konkreettisella tasolla Singapore on tehnyt ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja hankintoja, joihin kuuluvat muun muassa 60 puhtaalla energialla kulkevaa bussia ja yli 300 rakennusta, joissa on sovellettu energiatehokkaan vedenkäytön ratkaisuja. Yli 9300 virkahenkilöä koulutetaan huomioimaan ja hallitsemaan vihreän siirtymän ympäristöratkaisuja.   

Kiinalaisen uudenvuoden show suoritettiin Singaporessa ilmanlaadun kannalta kestävällä tavalla – 1500 droonin avulla. Kaupungissa ei nähty suuria ilotulituksia lainkaan.

Teksti: TFK-harjoittelija Pihla Eskola & TFK-EAT Mika Tirronen/Singapore

Kymmenen nuorta tutkijaa suomalaisista yliopistoista ja tutkimuslaitoksista osallistui Singaporen kansallisen tutkimussäätiön tammikuussa järjestämään Global Young Scientists Summit (GYSS) 2024 -konferenssiin.  Kuva paneelista, Pihla Eskola.