Artikkelit

Kevätpäivillä BRICSiä ja kumppanuuden pelisääntöjä

29.05.2024

Kevätpäivillä BRICSiä ja kumppanuuden pelisääntöjä

’Ihan on etelän meininkiä’, totesimme muiden Globaalissa etelässä vaikuttavien TFK-asiantuntijoiden kanssa, kun matkasimme Suomen keväthelteissä täpötäysissä junissa Korkeakoulujen kevätpäiville. ’Kansainvälinen Suomi?’ teemasta putosi kysymysmerkki pois, sillä kohtaamisistamme vahvistui käsitys, että korkeakoulujen toiminta ja yhteisö kansainvälistyvät väistämättä ja vauhdilla.

TFK-verkosto teki yhteismatkan Suomeen toukokuussa osallistuen korkeakoulujen kevätpäiville Seinäjoen lakeuksilla ja samalla vieraillen Vaasan korkeakouluissa. Yhteisvierailut ovat aina merkittäviä kohtaamisia tärkeimpien sidosryhmiemme eli korkeakoulujen kanssa. Samalla saamme ajankohtaiset uutiset myös kotiministeriöstämme ja muilta viranomaisilta, ja välitettyä tuoreita viestejä asemapaikoiltamme. 

Kevätpäivillä BRICSiä ja kumppanuuden pelisääntöjä

Täältä etelästä käsin aina unohtuu, että emme edes globalisoituneessa mediamaailmassa katso samoja uutisia. TFK-verkoston järjestämä paneeli etelän vaikutusvaltaa ja yhteistyötä edistävän BRICS:n tiedekumppanuudesta upposi hyvin runsaslukuiseen yleisöön ja toi uusia perspektiivejä Brasilia, Venäjän, Intian, Kiinan ja Etelä-Afrikan yhteistyöhön. TFK on edustettuna näissä kaikissa maissa paitsi Venäjällä. BRICS ei pienimmän jäsenensä Etelä-Afrikan mukaan ole kilpaileva, vaan täydentävä elin, joka koordinoi lähinnä kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvia tiede- ja korkeakoulukumppanuuksia, ja tuo jäsenille uusia mahdollisuuksia ja rahoitusta. Kaikilla BRICS –mailla on useita yhteistyökuvioita toistensa kanssa yhteisistä tärkeistä tutkimusaiheista. Ryhmän isona rahoittajana ja geopoliittisesta ja tieteen turvallisuuden perspektiivistä ongelmallisena toimii Kiina. Venäjän rahoitus on vähäisempää, mutta se tarjoaa edelleen stipendejä sekä laajentaa vaikutusvaltaansa kouluttamalla paljon muiden BRICS-maiden opiskelijoita. BRICS on äskettäin laajentunut, mutta vielä ei ole varmaan miten uudet jäsenet suhtautuvat tiedeyhteistyöhön. Etelä-Afrikalle ja Brasilialle BRICS – yhteistyö on tasapainoilua, mutta saattaa muodostua myös ristiriitaiseksi molempien maiden edistämän avoimen tieteen näkökulmasta. 

Kumppanuuden periaatteista ja käytännöistä käydään ja on syytäkin käydä jatkuvaa keskustelua. OPH:n ja HAMKin järjestämässä paneelissa keskusteltiin hyvistä käytännöistä, ja miten yhteistyötä etelän kanssa voidaan vahvistaa tasa-arvoisempaan suuntaan. Vanhat opit kuten omistajuuden kunnioitus, yhteinen suunnittelu ja tasavertainen budjetointi, korrekti terminologia ja toisten tapojen kunnioittaminen kirkastuivat keskustelussa. Suomalaisten on joskus vaikea muistaa, että afrikkalaisten kumppanien ’kyllä’ ei aina tarkoita joo, ja siksi tulee pettymyksiä aikatauluissa ja sopimuksissa. Useissa afrikkalaisissa kulttuureissa nonverbaalinen viestintä on paljon suusanallista merkityksellisempää, ja avaa kumppanien perimmäistä viestiä paremmin.  

Vaasan energiaa ja yhteistyötä

Ennen kevätpäiviä TFK-verkoston otti vastaan Vaasan korkeakouluyhteisö, jonka keskinäinen yhteistoiminta sekä sujuva yhteispeli Vaasan kaupungin kanssa teki vaikutuksen. Saimme tiiviin paketin Vaasan yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä Novian toiminnasta ja kiinnostuksesta TFK-toiminta-alueita kohtaan. Erityisesti Novialla on ollut jo useamman vuoden tiivis yhteys eteläiseen Afrikkaan, ja monet pienet aloitteet ovat johtaneet onnistuneesti suurimpiin kokonaisuuksiin ja rahoituksiin. Vaasan energiaviikot ovat olleet myös monien eteläisen Afrikan korkeakoulu- ja yritystoimijoiden vierailukohteena, ja uusia vierailuja pukkaa. Osaajahoukuttelussa Vaasa tekee hyvää yhteistyötä kaupungin kanssa. Merkillepantavaa on myös monien Vaasassa vaikuttavien afrikkalaistaustaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden aktiivisuus uusien yhteistyöaloitteiden rakentamisessa mantereelle. 

Selkeitä viestejä kaivataan
Kuten aina hallituksen vaihtuessa, moni asia myös tiede- ja korkeakoulupolitiikassa on vaiheessa. Saimme Helsingin kollegoilta hyvän katsauksen hallitusohjelman kirjauksista johtuviin politiikkamuutoksiin ja lainsäädäntöhankkeisiin, korkeakoulujen tulosneuvotteluiden tavoitteisiin sekä osin myös budjettikeskusteluihin. TFK-verkoston ja erityisasiantuntijoiden näkökulmasta on tärkeintä, että saamme mahdollisimman pikaisesti toimintamme tueksi mahdollisimman selkeitä tavoitteita ja viestejä, mitä kullakin alueella halutaan edistettävän ja viestittävän. Meidän tehtävämme on tehdä Suomen tunnetuksi korkealaatuisena ja houkuttelevan tiede- ja koulutusosaajana, ja kiinnostusta mutta myös ankaraa kilpailua tälläkin mantereella on. Korkeakouluilta toivomme myös selkeää viestintää ja toiveita, miten voimme teidän tavoitteitanne edistää. Monet ovat mukana useissa eurooppalaisissa alliansseissa, jota kautta rakentuu myös yhteyksiä Afrikkaan – olkaa yhteydessä! 

Erityisbonuksena Suomen vierailullani oli samaan aikaan toteutunut Etelä-Afrikan perusopetusministeriön varapääjohtajan Naledi Mbuden ja WITSin professori Makalelan Suomen vierailu. On aina mahtavaa todeta millaisen vaikutuksen lähes keskiyön aurinko ja hymyilevä kevät-Suomi tekee Globaalin etelän vieraisiin. Ja vielä suuremman vaikutuksen tietysti teki opetus- ja kulttuuriministeriön kv-sihteeristön laatima fantastinen vierailuohjelma ja joustava isännöinti – suurkiitos, olette huippuja!  Etelä-Afrikka on päättänyt laajentaa kotikielen opetusta kolmannelta luokalta ylemmille luokka-asteille, ja tullut siihen tulokseen, että Suomesta siihenkin löytyy oivaa oppia. Mutta siitä lisää jossain tulevassa uutiskirjeessä – siihen asti ’at your service’! 

Iina Soiri
Eteläinen Afrikka

KUVA: Etelä-Afrikan perusopetusministeriön varapääjohtaja saapuu Suomeen 13.5.2024. Iina Soirin arkisto.