Artikkelit

Koulutusvientimahdollisuuksien tunnistaminen osana Kiinan Team Finland –työtä

20.12.2023

Koulutusvientimahdollisuuksien tunnistaminen osana Kiinan Team Finland –työtä

Kiinan koulutussektorilla on paljon toteutumatonta kaupallista potentiaalia, mutta tiukentuva sääntely aiheuttaa haasteita. Suomen Kiinan-suurlähetystössä on parhaillaan tekeillä selvitys, jonka avulla pyritään kartoittamaan suomalaisten koulutusalan yritysten läsnäoloa Kiinassa ja selvittämään millaisia mahdollisuuksia Kiinan markkinoilla on vielä tarjottavanaan.

Puhuttaessa suomalaisen koulutusviennin mahdollisuuksista tulee harvoilla Kiina ensimmäisenä mieleen. Kiinan kommunistisen puolue on ottanut viime vuosina voimakkaammin johtavaa roolia koulutuksessa. Tästä todisteena käyvät niin erilaiset viittaukset puolueeseen ja valtion sääntelyvaltaan koskien koulutuksen luonnetta ja sisältöjä kuin myös erinäiset sääntely-ympäristöä koskevat lakiuudistukset, jotka korostavat puolueen koulutuksellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden sekä valtion lakien keskeisyyttä osana koulujen toimintaa ja opetussuunnitelmien luontia. Tämä kehitys on merkittävästi vaikuttanut yksityisten yritysten ja etenkin ulkomaisten toimijoiden toimintamahdollisuuksiin Kiinan koulutuskentällä. Haasteita valtion ulkopuolisille ja etenkin kieli- ja kulttuuriympäristöstä aina jossain määrin ulkopuolisille ulkomaalaisille toimijoille on asettanut erityisesti sektorin ajoittain hyvin ennalta-arvaamaton kehitys. Uusia lakeja ja linjauksia on otettu käyttöön ajoittain lähes täysin ilman ennakkovaroitusta. 

Kiinassa valtiosektorin resurssit kuitenkin laahaavat jatkuvasti kasvavien tarpeiden perässä. Yksityinen koulutussektori on kasvanut viime vuosina nopeasti ja sen markkinakoon arvioidaan olevan nykyisellään yli 300 miljardia Yhdysvaltain dollaria kattaen kaikki koulutustasot varhaiskasvatuksesta yliopistotason ohjelmiin. Kiinan puoluevaltion kontrollin ylä- ja alapuolella sekä reunamilla onkin edelleen myös suomalaisille koulutusalan yrityksille tilaa toimia. Näiden toimintamahdollisuuksien jatkuvasti muuttuvan kentän kartoittaminen on osa Suomen Kiinan-suurlähetystön TFK-erityisasiantuntijan Team Finland -toimintaa. Tulevaisuudessa esim. varhaiskasvatuspalveluille, elinikäisen oppimisen ratkaisuille sekä koulutusteknologioiden entistä laajemmalle hyödyntämiselle voi Kiinasta löytyä markkinarakoa myös suomalaistoimijoille.

Jo nykyisellään monet suomalaiset koulutusalan yritykset toimivat Kiinassa. Tarjolla on muun muassa suomen kielen koulutusta, monien eri ammattialojen täydennyskoulutusta sekä päiväkotipalveluita. Sekä kuva suomalaisyritysten läsnäolosta Kiinassa että Kiinan koulutussektorin mahdollisuuksista on kuitenkin tällä hetkellä melko hajanainen ja päivityksen tarpeessa. TFK-työn tavoitteena vuodelle 2024 onkin päivittää tilannekuvaa ja nostaa koulutusalaa selvemmin kiinteäksi osaksi Team Finland -työtä Kiinassa. Käytännön tasolla suurlähetystön EDUFI-korkeakouluharjoittelija on TFK-erityisasiantuntijan ohjauksessa aloittanut laajamittaisen kartoitustyön edellä mainituista kysymyksistä. Jatkoselvitystyössä tullaan hyödyntämään myös Business Finlandin sekä suurlähetystön muun TF-tiimin osaamista. Selvitystyön tulokset tullaan julkaisemaan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Team Finlandin ylläpitämien alustojen kautta. Toivon mukaan tehdyt havainnot auttavat Kiinassa toimivia koulutusalan suomalaisyrityksiä terävöittämään liiketoimintamalliaan ja houkuttelevat uusia toimijoita markkinoille.  

Olli Suominen


Kuva Olli Suominen: Erilaisille oppimisvälineille on Kiinassa kasvava markkina. Marraskuussa 2023 pidetyn aihetta koskevan seminaarin yhteydessä kiinalaiset koululaiset kisailivat Mondrian Blocks -pulmapelin kehittäjän kanssa.