Artikkelit

Lontoo: Vaikuttavuutta verkostojen verkostosta

25.04.2024

Lontoo: Vaikuttavuutta verkostojen verkostosta

Euroopan Unionin jäsenmaista Isoon-Britanniaan tulevat opiskelijat ja tutkijat hakevat Britannian EU-eron jälkeisessä uudessa tilanteessa tukea toisistaan. Kansalliset opiskelijoiden ja tutkijoiden ns. diasporaverkostot ovat tiivistäneet yhteistyötään sekä toistensa kanssa että suhteessa suurlähetystöihin ja brittiviranomaisiin.

Aloitin Lontoon suurlähetystössä Team Finland Knowledge –asiantuntijana tammikuussa 2022. Yksi ensimmäisistä kontakteistani oli Arttu Rajantie, joka on teoreettisen fysiikan professori Imperial Collegessa ja Finnish Science Society (FSS) –yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistys perustettiin Lontoossa vuonna 2017 osana Suomi 100-juhlavuotta. Yhdistyksen tarkoituksena tarjota verkosto suomalaisille tutkijoille ja suomalaisesta tieteestä kiinnostuneille, sekä edistää tieteellistä yhteistyötä ja liikkuvuutta Suomen ja Ison-Britannian välillä. Yhdistyksessä on nyt yli 140 jäsentä eri puolilta Britanniaa. 

Yhteistyö Finnish Science Societyn ja suurlähetystön välillä on näiden hieman yli kahden vuoden aikana ollut tiivistä. Olemme FSS:n kanssa olleet esimerkiksi järjestämässä kolmea webinaaria opiskelusta ja tieteentekemisestä Isossa-Britanniassa, tavanneet useaan kertaan Britanniassa opiskelevien suomalaisten yhdistyksen ISO ry:n hallitusta, keskustelleet Lontoossa vierailleen Suomen opetusministerin ja Suomen Akatemian pääjohtajan sekä muiden delegaatioiden kanssa brittiyliopistoissa opiskelevien, tutkivien ja opettavien suomalaisten tilanteesta Britannian EU-eron jälkeen. 

Olemme yhdessä ja erikseen sekä suomalaisia opiskelijoita Isossa-Britanniassa yhdistävän ISO ry:n kanssa osallistuneet useisiin muihin tilaisuuksiin, joissa meidän on ollut mahdollista tuoda esiin EU:sta tuleville opiskelijoille, tutkijoille ja opetushenkilöstölle tärkeitä teemoja. FSS:n puheenjohtaja on ollut vakituinen vieras myös Team Finland Knowledge UK-verkostossa, johon kuuluu suomalaisten korkeakoulujen ja sidosryhmien lisäksi brittiorganisaatioiden edustajia. 

EU:sta tulevien opiskelijoiden ja tieteentekijöiden diaspora-verkostot verkostoituvat

Finnish Science Society ja sen eurooppalaiset sisaryhdistykset kutsuvat itseään EU Scientific Diaspora -verkostoiksi. Verkostoissa on hyvin erilaisia jäsenmääriä ja -kuntia, osa verkostoista on sekä opiskelijoiden että tutkijoiden verkostoja, osa keskittyy pelkästään tutkijoihin. Verkostot ovat rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan erilaisia. Osa yhdistyksistä esimerkiksi rahoittaa tutkimushankkeita, osa näkee tärkeäksi jäsenistönsä osaamisen vahvistamisen, osa poliittisen vaikuttamisen, osan toiminta on pitkälti sosiaalista. Myös yhteistyössä oman maan suurlähetystöjen kanssa on eroja, eräitä verkostoja esimerkiksi koordinoidaan tai rahoitetaan lähetystöstä. 

Verkostoja yhdistää halu koota yhteen tietystä maasta tulevia tutkijoita ja opiskelijoita, jakaa kokemuksia ja vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Verkostot tekevät myös entistä enemmän keskinäistä yhteistyötä. Muutaman viime vuoden aikana erityisesti Espanjan, Hollannin, Italian, Portugalin, Puolan, Ranskan, Saksan, Suomen ja Unkarin diaspora-verkostot ovat keskustelleet yhteistyömahdollisuuksista. EU-delegaatio, Ranskan suurlähetystö ja ranskalaistutkijoiden ja –opiskelijoiden diaspora-yhdistys FERN järjestivät syksyllä 2022 ensimmäisen edellä mainittujen maiden diaspora-verkostojen ja kyseisten maiden suurlähetystöjen korkeakoulutus- ja tiedeasiantuntijoiden, EU-delegaation, Universities UK:n ja muiden sidosryhmien kokouksen. Viime vuonna vuosikokousta isännöivät EU-delegaatio, Espanjan lähetystö sekä espanjalaistutkijoiden diasporaverkosto SRUK. Vuosikokousten väliin on mahtunut myös muita tapaamisia. Esimerkiksi Suomen suurlähetystö järjesti diasporaverkostoille ja opiskelijoita yhdistävälle European Union Affairs Societylle sekä liikkuvuutta edistäville brittiorganisaatioille keskustelutilaisuuden opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuuden lisäämisestä Osk. Huttusen säätiön hallituksen vierailun yhteydessä syksyllä 2023. 

Mikä on CONNECTS-UK?

Espanjan, Hollannin, Italian, Portugalin, Puolan, Ranskan ja Suomen diaspora-verkostot sekä useiden eri maiden tutkijoita edustava Native Scientist -verkosto ovat perustaneet CONNecting EU Communities Through Science, CONNECTS-UK:n, jonka tavoitteena on vahvistaa EU-maiden ja UK:n välistä tutkimusyhteistyötä ja edistää tutkijaliikkuvuutta. Hanke sai EU:n komissiolta vuoden 2023 lopussa 580 000 euron rahoituksen vuonna 2026 päättyvälle projektikaudelle. Hankkeella on lisäksi muita sponsoreita. 

CONNECTS-UK –hankkeen käynnistysseminaarissa todettiin, että hanke tulee sen perustajaverkostojen lisäksi toimimaan muidenkin opiskelijoiden ja tutkijoiden diasporaverkostojen yhdistäjänä. CONNECTS-UK pyrkii vahvistamaan tiedediplomatiaa, edistämään EU:n ja Ison-Britannian välistä tiedeyhteistyötä ja liikkuvuutta sekä EU-maista tulevia tutkijoita koskevaa tutkimusta, tarjoamaan asiantuntemusta sidosryhmille sekä kehittämään tiedettä tunnetuksi tekeviä ohjelmia. Hankkeen kohderyhmiä ovat sekä Britanniassa asuvat että siellä opiskelusta ja tieteen tekemisestä kiinnostuneet sekä englantia muuna kuin äidinkielenään puhuvat lapset ja heidän koulunsa ja opettajansa sekä niin sanottu suuri yleisö. 

Verkostojen, suurlähetystöjen ja Team Finland Knowledge –asiantuntijan yhteistyö

FSS sekä suomalaisten brittiyliopistoissa opiskelevien yhdistys ISO ry auttavat Suomen Lontoon suurlähetystöä tavoittamaan suomalaistaustaisia opiskelijoita ja tutkijoita. Suomalaiset yhdistykset myös edistävät lähetystön verkostoitumista brittiyliopistoihin. Molemmat yhdistykset ovat aktiivisesti mukana lähetystön järjestämissä tilaisuuksissa, osaa tilaisuuksista ideoimme myös yhdessä. CONNECTS-UK –hanke laajentaa myös lähetystön kontakteja ja tiivistää siihen osallistuvien maiden suurlähetystöjen välistä yhteistyötä korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyvissä teemoissa. 
Näkisin, että sekä Finnish Science Society että muut seitsemän CONNECTS-UK -hankkeeseen osallistuvaa diaspora-verkostoa voisivat olla hyviä kontakteja myös suomalaisille yliopistoille ja muille suomalaisorganisaatioille. Verkostossa on akateemista asiantuntijuutta, suomalaisyliopistojen alumneja sekä brittiyliopistoja ja –yhteiskuntaa hyvin laajasti tuntevia henkilöitä. ISO ry tuntee opiskelijansa. Yhteystiedot ja lisätietoa verkostoista löydätte alla olevasta linkkilistasta. Uskon, että yhteyksien vahvistaminen Suomeen koetaan verkostoissa myönteisenä. 
On suuri ilo todeta, että Suomalaisen Tiedeakatemian eilen julkistamissa uusissa Tiedeakatemian jäsenissä on kaksi yllä olevaan tekstiin tiiviisti liittyvää henkilöä. He ovat sekä ansioituneita tieteentekijöitä että vahvasti mukana Suomen ja Ison-Britannian välisen liikkuvuuden ja tieteellisen yhteistyön edistämisessä. Lämpimät onnittelut professori Arttu Rajantie ja professori Tuuli Toivonen! 

Tutustu CONNECTS-UK –hankkeeseen ja sen diaspora-verkostoihin sekä ISO ry:n täältä: 
CONNECTS-UK 
Diasporat: Finland, France, Italy, Poland, Portugal, Netherlands, Spain, Native Scientists
ISO ry https://www.linkedin.com/company/iso-ry/
 

Kuva ja teksti: Birgitta Vuorinen, TFK-erityisasiantuntija, Lontoo. Lontoon suurlähetystön päällikön sijainen Heli Lehto järjesti Osk. Huttusen säätiön hallituksen vierailun yhteyteen keskustelutilaisuuden diaspora-verkostoille.