Artikkelit

Maine-Michigan-Suomi yhteistyö tuottaa metsäalan huippututkimusta sekä opettaja-, tutkija- ja opiskelijaliikkuvuutta

22.02.2024

Maine-Michigan-Suomi yhteistyö tuottaa metsäalan huippututkimusta sekä opettaja-, tutkija- ja opiskelijaliikkuvuutta

Yhdysvallat on ollut pitkään merkittävä yhteistyö- ja kauppakumppani Suomelle. Yhteistyötä ylläpidetään ja tiivistetään monialaisesti tavoitteena edesauttaa suomalaisten toimintamahdollisuuksia Yhdysvalloissa. Tiede- ja koulutusyhteistyö on kiinteä osa Suomen kansainvälistä toimintaa, ja sitä edistetään monissa erilaisissa yhteistyökuvioissa sekä sopimuksissa. Yksi tällainen yhteistyömekanismi Yhdysvalloissa on osavaltion kanssa laadittava yhteistyöasiakirja.

Suomi on solminut yhteistyöasiakirjan kuuden osavaltion [Maine, Michigan, Washington, Minnesota, Colorado ja Texas] kanssa. Tarkoituksena on edistää strategisesti suomalaisten toimijoiden pitkäkestoista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä sekä yritysten pääsyä kaupallisille markkinoille. Osavaltiokumppanuuksia solmitaan vain sellaisilla yhteistyön sektoreilla, jotka vastaavat parhaiten suomalaisen tutkimus- ja yrityskentän tarjontaan. Yhteistyö kattaa niin tutkimuksen, kaupallistamisen kuin hallinnon näkökulmat. 

Yhteistyötä osavaltioiden kanssa lähdettiin suunnittelemaan vauhdilla vuonna 2018 ja Suomen Washington D.C.:n suurlähetystöltä hanketta eteenpäin veivät sekä ulkoasiainsihteerinä toiminut Heli Hyypiä että tiedeneuvoksena toiminut Ilkka Turunen. Yhteistyösopimukset ovat viisivuotisia, ja näistä ensimmäinen solmittiin vuonna 2019 Mainen kanssa ja seuraava vuoden 2020 alkupuolella Michiganin.

Näistä kuudesta kumppaniosavaltiosta kahden, Maine ja Michigan, kanssa Suomi pyrkii edistämään tiiviisti metsä- ja bioteknologian yhteistyötä. Sopimuksilla rakennetaan sekä vahvistetaan yhteistyön pohjaa, joka osoittaa korkeatasoisille julkisille yliopistoille sekä tutkimuslaitoksille oman hallituksen tuen ulkomaisesta yhteistyöstä. Tavoitetta on edistänyt osavaltioiden kuuluminen osaksi korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman Globaalipilotti –hanketoiminnan yhteistyöverkostoa, mikä on luonut puitteet hyvälle metsäalan tutkimus- ja koulutusyhteistyölle. 

Maine-Michigan-Suomi metsäalan yhteistyötä on alusta alkaen edistänyt Business Finlandin Kaupallinen neuvos Ulla Lainio. Ulla tuntee yhteistyökuvion jokaisen nurkan, ja siksi päätimme kysyä kuulumiset suoraan häneltä.

Millaista toimintaa yhteistyösopimusten pohjalta on synnytetty, ja missä yhteistyösopimusten kanssa tällä hetkellä mennään?

Käynnistimme yhteistyön alussa vuonna 2020 Mainen, Michiganin ja Suomen välisen biotalous-yhteistyöryhmän, jossa on mukana noin 100 osallistujaa, puolet Yhdysvalloista ja puolet Suomesta. Yhteistyö keskittyy metsänhoitoon, uusiin biopohjaisiin tuotteisiin, puurakentamiseen, biomassan käyttöön ja metsäpolitiikkaan. Jäsenet edustavat tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia, teollisuutta sekä julkisia ja poliittisia päättäjiä.  

Mikä on suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten rooli osavaltioyhteistyössä, ja entä millaisia tavoitteita yhteistyöllä on saavutettu?

Yliopistoilla on johtava rooli tutkimusaiheiden määrittelyssä ja konsortioiden rakentamisessa. Tavoitteena työryhmillä on synnyttää opettaja-, tutkija- ja opiskelijavaihtoa, kehittää uusia huippututkimushankkeita ja luoda kaupallista yhteistyötä. Suhteiden rakentaminen on ollut antoisaa ja kaikilla yhteistyön saroilla tuottoisaa ja edistyksellistä. Siihen on sisältynyt delegaatiovierailuja, seminaareja, työpajoja, vierailuluentoja ja Suomen teollisuus on saanut uutta ulkomaankauppaa.  

Miten yhteistyö jatkuu tästä eteenpäin, ja miten kannustaisit lisää suomalaisia toimijoita mukaan tähän yhteistyöhön? 
Yhdysvaltain National Science Foundationin uusi Global Centers biotalous-haku avautuu helmikuussa 2024. Business Finland ja Suomen Akatemia ovat mukana hankkeen rahoittajina. Kannustaisin kaikkia tutustumaan hakuun ja rakentamaan hankkeita amerikkalaisten tutkimuskumppanien kanssa, joita yhteistyön myötä on syntynyt.  

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää Suomeen yhteistyön jatkamiseksi? 
Yhdysvaltain hallinto satsaa ennätykselliset yli 700 miljardia dollaria vihreään siirtymään ja uusiin energiamuotoihin hiilipäästöjen vähentämiseksi. Tämä avaa mahdollisuuksia biopolttoaineiden kehitykselle, metsänhoidon innovaatioille ja biomassan käyttöön. 12. - 19.6.2024 Suomessa vierailee amerikkalais-kanadalainen biotalousdelegaatio ja järjestämme työpajoja Helsingissä yhteisistä hankkeista kiinnostuneille tutkimuslaitoksille ja yrityksille. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja ulla.lainio@businessfinland.fi.

Teksti: TFK-harjoittelija Sofia Tuovinen ja kaupallinen neuvos Ulla Lainio, kuva Ulla Lainio