Artikkelit

Team Finland UK edistää osaajaliikkuvuutta

20.12.2023

Team Finland UK edistää osaajaliikkuvuutta

Team Finland Knowledge –asiantuntija on toiminut Suomen Lontoon suurlähetystössä tammikuusta 2022 lähtien. TFK-asiantuntijan työ on ollut tiivis osa UK:n Team Finland –ohjelmaa ja sen toimeenpanoa. Yksi TF-ohjelman keskeisistä pilareista on ollut sekä koulutus-, tiede- ja tutkimusyhteistyölle että yrityksille tärkeän henkilöliikkuvuuden ja osaamisen edistäminen.

Ison-Britannian EU-ero on vaikuttanut sekä Suomen ja Britannian väliseen tavara- ja palvelukauppaan että henkilöliikkuvuuteen. Vienti ja tuonti ovat elpymässä, mutta kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa. Työvoiman rekrytoinnista UK:n ulkopuolelta on työvoiman vapaan liikkuvuuden päättymisen jälkeen tullut hankalaa. Useat suomalaistoimijat ovat joutuneet myös luopumaan mahdollisuuksista tarjota harjoittelupaikkoja Britannian ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille, koska heille ei ole olemassa maahantuloväylää. Osaajapulan vuoksi paikallisen työvoiman täydennyskoulutuksessa ja uudelleenkoulutuksessa voisi olla myös mahdollisuuksia koulutusviennille. Muun muassa näistä syistä Ison-Britannian Team Finland –yhteistyöhön osallistuvat suurlähetystö, Business Finland (ml. Invest in Finland ja Visit in Finland), Suomen Britannian ja Irlannin instituutti, suomalais-brittiläinen kauppakamari (FBCC) ja kunniakonsulit ovat muiden teemojen lisäksi valinneet henkilöliikkuvuuden ja osaamisen edistämisen yhdeksi Team Finland UK –ohjelman keskeisistä osioista.  


Vuoden 2022 ohjelman teemoja olivat terveys ja hyvinvointi, kestävä kehitys ja vihreä siirtymä, palvelukaupan edistäminen ja liikkuvuuden edistäminen. Vuonna 2023 Team Finland UK –yhteistyössä keskityttiin turvallisuuteen, (ml. energia ja puolustus), digitaalisiin palveluihin (erityisesti terveys- ja rakennusalalla) sekä liikkuvuuteen ja tulevaisuuden taitoihin. Kestävä kehitys kulki läpileikkaavana teemana kaikilla prioriteettisektoreilla. Liikkuvuuden ja osaamisen edistäminen tulee olemaan mukana myös vuoden 2024 työohjelmassa. Tarve siihen on kasvanut entisestään brittihallituksen vuoden 2023 lopussa esittämien opiskelijoiden ja työvoiman maahantulovaatimuksiin liittyvien kiristysten vuoksi. 


TFK-asiantuntijaresurssia on hyödynnetty myös maakuvatyössä, saunadiplomatiaa unohtamatta.Tiivis yhteydenpito mediaan on osa työnkuvaa. Suurlähetystön viestintätiimi ja TFK-asiantuntija toteuttivat myös tiede- ja teknologiateemaisen toimittajamatkan kesäkuussa 2023. Matkan tavoitteena oli kertoa kansainväliselle yleisölle Suomen panostuksista korkeakoulutukseen, tieteeseen ja tutkimukseen. Matkalla tutustuttiin esimerkiksi lääketieteelliseen tutkimukseen ja sen yliopistolähtöisiin innovaatioihin sekä super- ja kvanttitietokoneisiin ja niiden hyödyntämiseen esimerkiksi kielimallien ja digitaalisten kaksosten kehittämisessä. Matka tuotti useita artikkeleita ja podcasteja ja uskoaksemme lisäsi myös kiinnostusta seurata Suomessa tapahtuvaa kehitystä myös matkan jälkeen. TFK-asiantuntija on osallistunut myös muiden suurlähetystön viestinnän toteuttamien vaikuttaja- ja toimittajamatkojen ohjelman ideointiin.


Team Finland Knowledge –työn tavoitteena on, että vuonna 2024 suomalainen koulutus, tieteen tekeminen ja tutkimus olisivat entistä tiiviimmin osana kaikkea Team Finland –työtä, oli kyseessä sitten ministerivierailu tai muu delegaatiovierailu, suomalaista yritysosaamista esittelevä tilaisuus tai yritysvierailu tai vaikka keskustelu Suomen NATO-jäsenyyden tuomista yhteistyömahdollisuuksista. Britannia ei ole Suomelle samassa mielessä keskeinen osaajahoukuttelun kohdealue kuin Intia tai Aasian maat. Britanniassa on kuitenkin paljon sekä suomalaisia että muualta tulleita ulkomaalaisia, brittiyliopistoissa alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita, joille jatko-opinnot tai työllistyminen Suomessa voisi olla seuraava askel uralla. Ehkä siis ensi vuoden Team Finland –yhteistyössä voisi toteuttaa myös muualla hyväksi havaittuja kampanjoita suomalaisten opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien esittelemiseksi. 

Team Finland yhteistyötä Suomen Lontoon suurlähetystössä koordinoi suurlähettiläs Jukka Siukosaaren lisäksi Britannian taloutta ja kauppasuhteita seuraava lähetystöneuvos Terhi Bunders. Business Finlandin ohjaksiin siirtyi vuoden 2023 lopussa Jukka Holappa. Instituutin johdossa on Jaakko Nousiainen. FBCC:n hallituksen puheenjohtajana on Lyn Litchfield ja toimiston pitää pystyssä Jade Juvonen. Team Finland Knowledge –asiantuntijana Lontoossa jatkaa Birgitta Vuorinen. 

Birgitta Vuorinen

KUVA: Meri Miettinen. Team Finland UK:n vuoden viimeinen suunnittelukokous pidettiin Guildhallissa, Lontoon kaupungin hallinnollisessa keskuksessa. Tältä paikalta kaupunkia on johdettu 1100 –luvulta lähtien.