Artikkelit

UK, “The place where it happened”

23.11.2023

UK, “The place where it happened”

Ison-Britannian hallitus hallitsee draaman kaaren. Britannia järjesti marraskuun alussa ensimmäisen maailmanlaajuisen tekoälyn turvallisuutta koskevan huippukokouksen. Huippukokouksen tapahtumapaikka, Bletchley Park, oli tarkoin harkittu, sillä parin tunnin ajomatkan päässä Lontoosta sijaitseva museo tunnetaan toisen maailmansodan aikaisena koodinmurtajien salaisena tukikohtana. Vuonna 1939 käynnistetyssä organisaatiossa oli aluksi 150 ensimmäisessä maailmansodassa kunnostautunutta koodinmurtajaa sekä erityisesti Cambridgen ja Oxfordin yliopistojen avulla rekrytoituja henkilöitä, kuten Alan Turing, Gordon Melchman ja Bill Tutte. Toiminta laajeni nopeasti jopa 10 000 asiantuntijan verkostoksi, kunnes maailma muuttui ja teknologia kehittyi, ja työntekijöiden määrää supistettiin. Alan Turingin kerrotaan pohtineen, osaisivatko tietokoneet joskus itse ajatella. Nyt samassa paikassa keskusteltiin tämän ajan kehittyneestä teknologiasta, tekoälystä, sen vaikutuksista ja turvallisesta käytöstä. Bletchley Park oli toistamiseen ”The place where it happened”.

Iso-Britannia, suurvalta ja sillanrakentaja
Britannia haluaa olla tieteen ja tutkimuksen sekä teknologiakehityksen suurvalta ja kehittää säätely-ympäristöä siten, että se houkuttelee sekä tutkijoita että yrityksiä. Britannia on EU-eronsa jälkeen joutunut etsimään uutta roolia kansainvälisessä yhteistyössä. Britannia ei ole enää mukana EU-keskusteluissa ja -kannanmäärittelyissä, mutta Britannialla on muita kansainvälisiä yhteistyörakenteita, kuten G7 (Hiroshima Process), G20, Aukus (AI and Autonomy trial), Euroopan Neuvosto, OECD ja YK, joissa myös keskustellaan tekoälystä, sen mahdollisuuksista ja uhkista. Britannia näkee itsensä Yhdysvaltojen ja Kiinan rinnalla keskeisimpänä tekoälytoimijana. Tekoälykeskustelussa Iso-Britannia pyrkii profiloitumaan Yhdysvaltojen, Kiinan ja EU:n välisen keskustelun vauhdittajana.  

Britannian ideoimaan ja järjestämään huippukokoukseen kutsuttiin eri maiden hallitusten edustajia, johtavia tekoäly-yrityksiä, kansalaisyhteiskunnan organisaatioita, tutkijoita ja muita asiantuntijoita. Edustettuina oli useita yliopistoja, tutkimuslaitoksia, tutkimusrahoittajia ja muita organisaatioita, kuten Ada Lovelace Institute, Alan Turing Institute, British Academy, Royal Academy, Chinese Academy of Sciences, Mozilla Foundation, Stanford Cyber Policy Institute, University of California, Open Philantrophy, RAND ja ETH AI Center. 

Huippukokous keskittyi viiteen teemaan: 1) jaettuun ymmärrykseen edistyneimmän frontier AI:n  riskeistä ja tarvittavista toimista; 2) kansainväliseen yhteistyöprosessiin; 3) toimenpiteisiin tekoälyn turvallisuuden lisäämiseksi; 4) mahdollisiin tekoälyn turvallisuuteen liittyviin yhteistyöaloihin, ml. mallien kyvykkyyksien arviointi ja uusien standardien kehittäminen; sekä 5) osoittamaan, miten tekoälyn turvallinen kehittäminen voi mahdollistaa tekoälyn käytön ”globaalin hyvän” edistämiseksi.

Kokouksen yhteydessä useat johtavat teknologiayritykset (Google, OpenAI, Amazon, Meta ja Microsoft ) antoivat hallituksille luvan testata tekoälymalliensa turvallisuuden ennen niiden lanseeraamista.

Kokouksessa allekirjoitettiin ensimmäinen tekoälyn turvallista käyttöä koskeva julkilausuma, Bletchley declaration. Julkilausuman keskeisenä viestinä on tarve kansainvälisessä yhteistyössä tunnistaa tekoälyn riskejä ja kannustaa kaikkia luomaan riskien tunnistamiseen perustuvia politiikkoja ja toimia. Tarkoituksena on luoda raamit tulevien vuosien yhteistyölle valtioiden, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä. Julistuksen allekirjoittivat 28 maata ja Euroopan unioni, joka allekirjoitti julistuksen kaikkien EU-maiden puolesta. Kokoukseen oli kutsuttu myös muutama EU-maa: Alankomaat, Espanja, Irlanti, Italia Ranska ja Saksa, jotka myös allekirjoittivat julistuksen. Muita allekirjoittajamaita ovat Australia, Brasilia, Kanada, Chile, Kiina, Intia, Indonesia, Israel, Japani, Kenia, Saudi-Arabia, Nigeria, Filippiinit, Etelä-Korea, Ruanda, Singapore, Sveitsi, Turkki, Ukraina, Arabiemiraatit sekä Yhdysvallat.

Bletchleyssä sovittiin, että Etelä-Korea järjestää seuraavan tekoälyturvallisuutta koskevan kokouksen kevätkaudella 2024 ja Ranska tulee järjestämään huippukokouksen noin vuoden kuluttua. 

Kansallista keskustelua, uusia rakenteita ja resursseja tukemaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä

Britannia julkaisi kansallisen tekoälystrategian vuonna 2021 ja innovaatiomyönteisen tekoälysääntelyä koskevan selonteon (White Paper on AI) tämän vuoden maaliskuussa. 
Hallitus järjesti tekoälyhuippukokousta ennen lukuisia keskustelutilaisuuksia eri sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi Alan Turing Instituutti, British Academy, techUK ja Royal Society järjestivät ns. neljä virallista huippukokouksen ennakkotapahtumaa. Tekoälykeskusteluja järjestettiin myös lokakuussa pidetyissä puoluekokouksissa (British Academy). Myös useat muut organisaatiot vauhdittivat keskustelua. Esimerkiksi Chatham House –ajatushautomo julkaisi huippukokousta koskevia odotuksia sekä tekoälyn eri hallintovaihtoehtoja koskevan kirjoituksen

Pääministeri Sunak linjasi Britannian tekoälyturvallisuuspolitiikasta Royal Society -tiedejärjestöllä pitämässään puheessa huippukokousta edeltäneellä viikolla. Pääministeri korostaa Britannian olevan vetovoimainen kohde yrityksille, koska se tavoittelee yritysmyönteistä säätely-ympäristöä ja viisumipolitiikkaa sekä investointimyönteistä verotusta. Britanniassa on korkeatasoinen koulutusjärjestelmä. Lisäksi, Britannia tekee isoja investointeja laskentakapasitettiin, supertietokoneisiin ja tekoälykehittämiseen. 

Britannia julkaisi asiantuntijapaneelin tarkastaman keskustelupaperin koskien frontier AI:n kykyjä ja riskejä. Riskikartoitusta on ollut arvioimassa johtavia tekoälykehittäjiä ja eri alojen tutkijoita, jotka kuuluvat tekoälyn riskejä arvioivaan Frontier AI Task Forceen. Task Forcea on luonnehdittu hallituksen sisällä olevaksi start-upiksi. Ryhmään kuuluu useita alan tunnustettuja asiantuntijoita, kuten Yoshua Bengio. 

Michelle Donelan ilmoitti puheessaan huippukokousta edeltävässä yleisötapahtumassa AI Fringessä uuden kansainvälistä yhteistyötä edistävän tekoälyturvallisuusinstituutin (AI Safety Institute) perustamisesta. Joukko johtavia tekoälyä kehittäviä yrityksiä, Yhdysvallat ja Singapore sekä Google DeepMind ovat ilmoittaneet yhteistyöstä instituutin kanssa. 
Britannia pyrkii myös perustamaan uuden, kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mallin mukaisesti luotavan tekoälytutkimusverkoston (AI research network), joka seuraisi ja raportoisi tekoälyn kehityksestä.  

Tekoälystä talouskasvua
Britannian tekoälyteollisuus työllistää yli 50 000 henkilöä ja kasvattaa taloutta vuosittain 3,7 miljardin punnan verran. Potentiaalia olisi enempäänkin ja hallitus haluaa tukea sitä uusilla investoinneilla. Jo aikaisemmin tänä vuonna on ilmoitettu erillisistä supertietokoneinvestoinneista Edinburghiin ja Bristoliin sekä erillisrahoituksesta tekoälykehittämiseen. Autumn Statementissä, eli 22.11. julkistetussa budjetissa, päätettiin 500 miljoonan punnan lisärahoituksesta tekoälykehittämiseen innovaatiokeskuksissa seuraavan kahden vuoden aikana. Tämän investoinnin myötä Britannia tulee sijoittamaan kaikkiaan 1,5 miljardia puntaa laskentakapasiteetin ja tekoälyinnovaatioihin. Budjetin julkistustilaisuudessa tämän investoinnin todettiin tukevan erityisesti Britannian mahdollisuuksia kehittyä tekoälyn voimanpesäksi (AI Powerhouse), the place where it happens. 

Teksti: Birgitta Vuorinen, Lontoo

Kuva Birgitta Vuorinen: Tiedeministeri Michelle Donelan avasi tekoälyhuippukokouksen oheistapahtuman AI Fringen Lontoossa. 

Lähteitä ja linkkejä: 

Bletchley declaration: https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023
PMI Sunakin puhe 26.10.2023 https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-speech-on-ai-26-october-2023
Tiedeministeri Donelanin puhe 30.10.2023: https://www.gov.uk/government/speeches/secretary-of-state-speech-to-ai-fringe
Frontier AI Risks –taustapaperi: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65395abae6c968000daa9b25/frontier-ai-capabilities-risks-report.pdf